Hole kommune har tre næringsparker hvor det kan være ledige næringstomter, lokaler og mulige utviklingsområder.

Disse er: