www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Lettelser i karantene for vaksinerte

Fra 3. mai kl. 24 er fullvaksinerte unntatt fra smittekarantene. Man regnes som fullvaksinert fra én uke etter andre vaksinedose. Unntaket gjelder allerede for de som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 6 måneder siden.

De som har fått én vaksinedose for 3 – 12 uker siden kan også slippe smittekarantene, forutsatt at de tar en test mellom 3. og 7. dag etter at de siste gang var i kontakt med den smittede.

Se også: Unntak fra smittekarantene for koronavaksinerte (regjeringen.no)

Man får god beskyttelse allerede 3 uker etter førstvaksinedose, men for å få fullgod effekt, må man være fullvaksinert. Hvis man ikke får tatt andre vaksinedose i tide, gjelder ikke dette unntaket lenger.

Fra før er det gitt unntak fra ventekarantene for alle som har gjennomgått covid-19 eller som er vaksinert for minst 3 uker siden. Les mer på: Karantene og isolering

Selv om vaksinene gir god beskyttelse, gir de ingen garanti mot å bli smittet, og vaksinerte som får symptomer på covid-19 bør også teste seg.

 

Del dette:

Skjema