Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Lokal adresseforskrift legges ut på høring - har du innspill?

Vi viser til matrikkelforskriftens § 59, om at kommunen gjennom lokal forskrift kan fastsette utfyllende regler om adressetildeling og skilting.

Hole kommune ønsker nå å legge forslag til lokal adresseforskrift ut på høring, jf. vedtak fra Navneutvalget 31.03.2020 (sak 001/20) og Levekårsutvalget 12.05.2020 (sak 008/20).

Hole kommune ønsker å legge opp høringsperioden slik som beskrevet i kap 3-3 i utredningsforskriften, og vi følger også de råd som gis i Kartverkets adresseveileder, kap 13 "Lokale forskrifter".

Høringsfristen settes til tre måneder fra dagens dato: 18. august 2020. Høringsinnspill sendes til postmottak@hole.kommune.no og merkes "Høringsinnspill lokal adresseforskrift".

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss