Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg er vedtatt

I medhold av § 11-4 i forskrift om begrensning av forurensning kunngjøres det at Kommunestyret i sitt møte den 31.5.2021 (sak 029/21) har vedtatt en lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for Hole kommune. Lokal forskriften har vært på høring, men det har ikke kommet inn merknader og dermed er den vedtatt uten endringer.

Gebyrforskriften gjelder for alle eiere av private avløpsanlegg. Den gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyr som skal betales for saksbehandling, tilsyn og kontroll med:

1. Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

3. Utslipp/påslipp av oljeholdig vann

4. Påslipp av fettholdig vann

Forskriften trådde i kraft 1.6.21 og kan leses her. 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss