Lokal smittesituasjon

I løpet av uke10 er 111 nye tilfeller påvist med selvregistert hurtigtest av innbyggerne. Av disse  har også flere tatt PCR- test. Det er stor usikkerhet i tallene pga. underrapportering. Aldersspennet denne uka var 82 år og ned til 1 år. Flest smittede er fra begynnelsen av 20-årene og opp i 60-årene, mellom disse gruppene er det en relativt jevn fordeling.

  • Kommunen er på nivå 2, dvs. middels risiko for en betydelig sykdomsbyrde. Årsaken er fortsatt høyt smittetrykk, men smittetrykket er noe synkende.
  • Totalt siden pandemiens start er 1747 smittetilfeller påvist med PCR- test.

Vi oppfordrer alle som tester positivt på selvtest/hurtigtest til å registrere resultatet her.

SMS-varsling til de som tester positivt 
Alle som registrerer positivt svar på hurtigtest/selvtest i vårt system, eller tester positvt på PCR- test, får nødvendig informasjon på SMS.