Dette er de sterke anbefalingene i Hole fra 14. oktober:

  • Maksimalt 10 personer i private sammenkomster.
  • Munnbind på kollektivreiser til og fra Oslo der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. (Anbefaler munnbind på kollektivreiser innad i kommunen). Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes. Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind.
  • Maksimalt 50 personer på innendørs arrangement uten faste/tildelte sitteplasser.   
  • Hjemmekontor hvis mulig for innbyggere som pendler mellom Hole og Oslo/Bærum.
  • Serveringssteder registrerer gjestenes kontaktinformasjon. Formålet er å lette arbeidet med smittesporing dersom en gjest får påvist korona etter besøket. Opplysningene skal slettes etter 14 dager.
  • Inntil 200 personer kan samles til utendørs arrangement. Det skal være mulig å opprettholde 1 meters avstand mellom deltakerne på arrangementet. Arrangementer med flere deltakere enn dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle av kommunen. Kontakt kommunen på e-post: korona@hole.kommune.no