Her kan du se stemmesedlene til årets kommunestyrevalg:

•             Arbeiderpartiet
•             Miljøpartiet de Grønne
•             Fremskrittspartiet
•             Høyre
•             Kristelig folkeparti
•             Senterpartiet
•             Sosialistisk Venstreparti


Syv partier leverte inn listeforslag til kommunestyrevalget i 2019. Valgstyret i Hole kommune godkjente listeforslag fra samtlige partier med noen justeringer i ht. valgloven. 
Innleverte listeforslag kan du se her. Valgstyrets møtebehandling kan du lese her