Mener du det er feil i manntallet?
Dersom du mener noen er uriktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at Valgstyret undersøker og eventuelt retter feilen. Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes til Valgstyret i Hole via postmottak@hole.kommune.no eller Viksveien 30, 3530 Røyse.

Les mer om manntall og stemmerett her (Link til valg.no)