For å kunne stemme i Hole kommune på valgdagen 13. september må du være innført i kommunens manntall.
Alle som er 18 år eller fyller 18 år i 2021 og som hadde folkeregistrert adresse i Hole per 30. juni 2021, skal være innført i manntallet, jf. Valglovens §2-4.

Les mer om manntall og stemmerett her

Er du usikker på om du står oppført i manntallet kan du kontrollere dette i kommunens papirmanntall som er tilgjengelig på Hole Herredshus. Du kan også ringe 32161100.

Feil i manntallet?
Dersom du mener noe er uriktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at Valgstyret undersøker og eventuelt retter feilen. Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes til Valgstyret i Hole via postmottak@hole.kommune.no eller Viksveien 30, 3530 Røyse.

Husk at du kan avgi forhåndstemme