Forsvarets Seniorforbund oppfordrer alle til å ta en tur til Helgelandsmoen hvor de holder i hevd tradisjonen om markering av frigjøringen 8. mai 1945 og veterandagen. Markeringen foregår ved minnesmerket over de falne i krigen 1940 ved Vestoppland Regiment, kalt Minnelunden.
Etter markeringen i Minnelunden er alle fremmøtte gjester velkomne til en samling med enkel bevertning i Hallingmessa.

Ordfører Syver Leivestad deltar i minnemarkeringen og gir en hilsen på vegne av Hole kommune.

Se Forsvarets Seniorforbunds nettsider for mer informasjon og program.