Hole kommune ber publikum melde i fra til kommunen om det oppstår tydelige tegn til bevegelser i grunnen som følge av flommen. Med tegn til bevegelser mener vi for eksempel sprekkdannelser på jorder eller elvekanter eller utglidninger langs elver. Hole kommune har løpende dialog med NVE og geolog for å vurdere eventuelle forandringer i grunnen.

Meld inn til vårt sentralbord tlf. 32 16 11 00 frem til kl. 20.00. E-post: publikumskontoret@hole.kommune.no

Ved akutte hendelser: Vakttelefon VA: 916 03 174