Barnehagene

Barnehagene holder åpent som normalt, men grunnet uforutsigbarhet mht. trafikkavvikling og fremkommelighet kan det bli endringer i åpningstid. Årsaken til eventuelle endringer vil være vurdering av forsvarlig bemanning. Det gjøres fortløpende vurderinger, og ny informasjon blir sendt ut direkte til foresatte om det blir endringer i barnehagen/ avdelingen til ditt/dine barn.

Skoleskyss

All skoleskyss inkludert drosjer (for elever) blir innstilt på mandag 22. januar grunnet vanskelige kjøreforhold.
Barneskolene og SFO vil holde åpent, men avhengig av hvor mange ansatte som kommer seg på jobb vil det bli undervisning eller tilsyn. Elever som ikke kommer seg på skolen, vil ikke få fravær.
Foresatte bes følge med på meldinger fra skolen mandag og være i beredskap i tilfelle det blir for få ansatte på jobb og elever må sendes hjem.

Hole ungdomsskole har hjemmeundervisning mandag 22. januar

Alle elever på Hole ungdomsskole har hjemmeundervisning mandag 22. januar. Elevene møter dermed ikke på skolen denne dagen.

Ungdomsskolen sender ut mer informasjon om opplegg for hjemmeundervisning søndag ettermiddag.

Hjemmetjenesten

Glatte veier kan medføre at ansatte i hjemmetjenesten bruker lengre tid enn normalt for å komme rundt på hjemmebesøk. Hvis besøk må utsettes eller avlyses vil tjenestemottakere få direkte informasjon.

Endringer i øvrige tjenester

Kommunen følger med på værsituasjonen og vil fortløpende legge ut informasjon dersom det oppstår ting som påvirker våre tjenester.