Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Mindre endring i reguleringsplan for Nedre Rudshøgda syd - legges ut på høring - har du innspill?

Plan- og miljøutvalget i Hole kommune behandlet denne saken i sitt møte den 23/03/2020. Utvalget vedtok å legge ut planforslaget på høring og offentlig ettersyn slik planforslaget nå foreligger.

Forslaget gjelder en mindre endring i reguleringsplanen for Nedre Rudshøgda syd. Endringene gjelder for tomtene B1, B6-A, B6-B, B9 og B10 i planområdet.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse eller til postmottak@hole.kommune.no  innen tirsdag 5. mai 2020.
Merk brevet/mailen med saksnr. 19/923.

Som følge av korona-situasjonen vil det ikke tilgjengeliggjøres fysiske eksemplanerer for gjennomlesing på Hole Herredshus og Hole bibliotek.

Sakspapirene finner du her

 Eventuelle spørsmål kan rettes til Elise Voll Mathiassen: elise.voll.mathiassen@hole.kommune.no

 

 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss