Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Mindre reguleringsendring - detaljplan Tyrifjorden Brygge

I medhold av Pbl §§ 12-10 og 11 vedtok plan- og miljøstyret i møte 11.06.2019, sak 021/19 å legge forslag til mindre reguleringsendring for Tyrifjorden Brygge ut til offentlig ettersyn.

Det er kun foreslått endringer i planbestemmelsene, ikke i plankartet. Forslag til endringer i planbestemmelsene er omtalt i dette saksfremlegget.

Evt. merknader sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no innen 8. september 2019.

Se alle dokumentene i saken her

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss