Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Mindre reguleringsendring Utvika Camping 234/62 og 234/144 er vedtatt

I møte 16.12.2019, sak 083/19, gjorde kommunestyret slikt vedtak:

«I medhold av Pbl. § 12-14 vedtas mindre endring slik som vist i plankart revidert 11.3.2019 og bestemmelser revidert 27.5.2019.»

Du kan klage på vedtaket i henhold til plan- og bygningslovens §1-9 og forvaltningslovens kap.VI. Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er 3 uker fraunderretning om vedtak er mottatt. Klagen stiles til Fylkesmannen i Buskerud, og sendes via Plan- og miljøutvalget i Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss