www.hole.kommune.no

Lytt til teksten
Planleggere fra Fellesprosjektet, fra venstre: Vidar Rolfsrud, Tor B. Nilsen og Börje Karlsson.

Planleggere fra Fellesprosjektet, fra venstre: Vidar Rolfsrud, Tor B. Nilsen og Börje Karlsson.

Ringeriksbanen og Ny E16

Møt Fellesprosjektet på Vik torg lørdag 2. juni

Vi stiller nå med stands på kjøpesentre for å møte noen av de vi kanskje ikke møter på de andre arrangementene, sier Knut Sørgaard, leder for planprosesser og samfunnskontakt i Fellesprosjektet.

Representantene for Fellesprosjektet møter du på Vik Torg  lørdag 2. juni fra klokken 11 til 15. Det er sentrale fagpersoner som står på stand. I tillegg kan du få en virtuell rundtur på Hønefoss eller Sundvollen stasjon slik det kan komme til å se ut. Det kan du gjøre ved hjelp av såkalte Virtual Reality-briller.

- Det er bare å komme og spørre og snakke med oss om hva som helst som har med utbyggingen å gjøre, så skal vi svare så langt vi bare kan, sier Sørgaard.

Fristen for å komme med høringsuttalelser til reguleringsplanen er 24. juni.

 

 

 

Del dette:

Skjema