Representantene for Fellesprosjektet møter du på Vik Torg  lørdag 2. juni fra klokken 11 til 15. Det er sentrale fagpersoner som står på stand. I tillegg kan du få en virtuell rundtur på Hønefoss eller Sundvollen stasjon slik det kan komme til å se ut. Det kan du gjøre ved hjelp av såkalte Virtual Reality-briller.

- Det er bare å komme og spørre og snakke med oss om hva som helst som har med utbyggingen å gjøre, så skal vi svare så langt vi bare kan, sier Sørgaard.

Fristen for å komme med høringsuttalelser til reguleringsplanen er 24. juni.