Møteplan 2019

Kommunestyre og hovedutvalg

Plan- og miljøstyret

Kantinen
kl. 17:30

Levekårsutvalget

Kantinen 
kl. 17:30

Formannskapet

Kantinen kl.
17:00

Kommunestyret

Samfunnssalen
Kl. 18:00

 

      21.1 ekstraord. FRE16  

28.1

29.1

30.1

18.2

 

11.3

12.3

13.3

8.4

 

13.5

14.5

15.5

27.5

 

11.6
(Tirsdag)

12.6
(Onsdag)

13.6
(Torsdag)

17.6

(hel dag, plan- og perspektivmøte +adm.utv)

 

19.8

20.8

21.8

2.9

 

 

 

 

7.10
Konst.nytt kommunestyre

 

21.10

22.10

23.10

(hel dag, budsjettmøte + adm.utv)

4.11

 

18.11

(beh. av forslag til budsjett)

19.11

(beh. av forslag til budsjett)

20.11

(innstilling øk.pl./budsjett)

 

 

 

 

11.12

(beh. av høringsinnspill –endelig innstilling)

16.12

(øk. plan/ budsjett endelig vedtak)