Selv om det er uvanlig mye snø i år, vil en vår med moderat varme og lite nedbør føre til at vi kan få en ganske normal vårflom. Du kan holde deg oppdatert på værprognoser og værradar, samt oppdateringer og hjelpemidler på varsom.no.

Kommunen følger med på utviklingen, og vi gjør forberedene tiltak for å blant annet sikre frie vannveier.

Dette bør du som huseier gjøre:

  1. Følg med på kommunens hjemmeside, NVE eller varsom.no.
  2. Overvannsproblemer i tettbygde strøk kan bli et problem når det blir mildvær. Før mildvær og regn starter er det viktig å sikre at vannet får fri passasje. Du som huseier kan selv gjøre en del tiltak for å begrense faren for flomskader ved å sørge for at alle vannveier og avløpsrør er fri for snø og is, sedimenter, søppel, kvist og løv.  
  3. Fjern løse gjenstander i hagen/gårdsplassen som kan bli revet med høyere vannføring som følge av snøsmelting.