Hvem bør ta koronavaksine?

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler følgende målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023:

• Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
• Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
• Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
• Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
• Gravide

For mer informasjon om risikogruppene: Informasjon om koronavaksine - FHI

MERK: Personer i risikogruppene (nevnt overfor og som er utdypet på FHI), må ha med en bekreftelse på diagnose fra legen.

Du kan ta influensa- og koronavaksine samtidig

 Alle over 65 år bør ta begge vaksinene. De som er kronisk syke, har alvorlig fedme eller er gravide bør også ta vaksinene. Snakk med legen din om du er usikker på om det gjelder deg. Vaksinene kan gis samtidig, og gis i hver sin arm.  

 Du kan ringe apoteket for å samordne timene, telefon: 32162010.