Dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden (som er 10. august - 10. september) eller på valgdagen, kan du avgi tidligstemme på Hole Herredshus mellom 1. juli og 9. august fra kl. 10.00-14:00.
NB. Det er ikke anledning til å avgi stemme på torsdager i tidligstemme-perioden. 

Les mer om tidligstemmegivning her 

Vår hovedinngang er stengt og besøkende må ringe 32161100 for å slippe inn i bygget. Husk legitimasjon!