Du er her: Hjem / Tjenester / NÆRING
Foreløpige skisse fra Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Foreløpige skisse fra Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Næringsutvikling

Hole kommune er opptatt av å legge til rette for eksisterende og ny næring i kommunen. Vi har to større næringsparker, på Helgelandsmoen og på Sundvollen, der det finnes gode utviklingsmuligheter. I tillegg finnes flere mindre næringsarealer. Når vi nå utarbeider nye kommunedelplaner, og samarbeider med Bane NOR om utvikling rundt nye Sundvollen stasjon, vil det bli lagt til rette for ytterligere næringsetablering. Ringeriksbanen vil sikre en reisetid mellom Sundvollen og Oslo på under en halv time.

 

Hole kommune anser det som sin viktigste oppgave å legge til rette for næringsutvikling  gjennom regulering og rask byggesaksbehandling. For byggesaker har vi kort saksbehandlingstid, og det er lett å få dialog med våre saksbehandlere for å forberede en best mulig prosess.

I samarbeid med Ringerike og Jevnaker kommuner har vi etablert Ringerike Utvikling, som er vårt verktøy for å skape økt verdiskapning i Ringeriksregionen. Ringerike Utvikling har etablert nettsider som gir en god oversikt over muligheter for næringsetablering i regionen, disse finner du her.

Ønsker du å diskutere muligheter med oss i Hole kommune, ta kontakt!

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss