Du er her: Hjem / Tjenester / NÆRING

Viken lyser ut 18 mill. kroner til næringsutvikling og innovasjon

24. september 2021

Viken fylkeskommune lyser ut 18 millioner kroner for å styrke og delfinansiere utviklingsprosjekter innen næringsutvikling, verdiskapning og innovasjon i Viken-samfunnet.
Et av målene er å sikre og etablere nye arbeidsplasser i Viken. 

Ordfører Syver Leivestad deler ut midler til næringslivet for tredje gang i år.

Kompensasjonsordning for næringslivet i Hole 2021 - del tre - søk støtte!

Søknadsfrist 10. september

30. juni 2021

Næringsliv som er rammet av smitteverntiltak kan søke om ny kommunal næringsstøtte vedtatt av Stortinget 18. juni. Noen bransjer er ekstra hardt rammet, og disse vil også i denne runden prioriteres. Søknadsfrist er 10. september 2021.

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

21. juni 2021

Er din bedrift rammet av covid-19 situasjonen, og har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene.

Kompensasjonsordning for næringslivet i Hole 2021 - søk støtte! Ny frist 26. april

18. mars 2021

Nå kan næringslivet som er rammet av smitteverntiltak søke om kommunal næringsstøtte. Noen bransjer er ekstra hardt rammet, og disse vil prioriteres i denne tildelingsrunden, som har søknadsfrist 26. april.

Fra venstre: Helge Stiksrud, Steinar Aasnæss, Viktor Moholdt, Harriet Slaaen og Veronika Bazika lanserer den nye tjenesten fra Luna. Foto: Anne Gro Christensen - Ringerikes Blad

Ny leverandør av etableringsveiledning for Hole, Ringerike og Jevnaker

15. februar 2021

Pan Innovasjon AS er den nye leverandøren av etablererveiledningstjenester for Hole, Ringerike og Jevnaker fra februar 2021. Selskapet vant den offentlige anbudsrunden og skal nå etablere denne tjenesten i det regionale utviklingsmiljøet på Luna som ligger ved Universitetet i Sørøst-Norge, avdeling Hønefoss.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss