Du er her: Hjem / Tjenester / NÆRING
Foreløpige skisse fra Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Næringsutvikling

23. desember 2016

Hole kommune er opptatt av å legge til rette for eksisterende og ny næring i kommunen. Vi har to større næringsparker, på Helgelandsmoen og på Sundvollen, der det finnes gode utviklingsmuligheter. I tillegg finnes flere mindre næringsarealer. Når vi nå utarbeider nye kommunedelplaner, og samarbeider med Bane NOR om utvikling rundt nye Sundvollen stasjon, vil det bli lagt til rette for ytterligere næringsetablering. Ringeriksbanen vil sikre en reisetid mellom Sundvollen og Oslo på under en halv time.

 

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss