Fra midnatt natt til fredag 22. januar oppheves nasjonal skjenkestopp. Alkoholservering blir tillatt frem til midnatt. Gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering. Hole kommune følger disse retningslinjene.