Bufdir lyser ut 291,985 mill.kr for 2019, med søknadsfrist 10. desember.

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.  

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Kontaktperson i Hole kommune er Håvar Austgard, havar.austgard@hole.kommune.no , tlf 450 39 062

Les mer om søknadsordningen her