Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er et av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser nå ordningen med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2018.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Alle søkere skal bruke søknadsskjemaet som ligger i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Søknadsskjema vil være tilgjengelig i søknadsportalen seinest 15. november.

I mellomtiden kan potensielle søkere forberede søknader ved å lese regelverket.

Søknadsfrist 8. desember.

Søknadsfrist og mer informasjon finnes på tilskuddsordningens nettside.

For hele utlysningsteksten, se tilskuddsordningens nettside. Her vil det om kort tid publiseres en veileder for søkere og et forslag til årsplan. 

Kontaktperson for Hole kommune er Håvar Austgard (e-post: havard.austgard@hole.kommune.no)