LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Nasjonal transportplan 2018-2029

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 41 350 millioner kroner til prosjekter i Buskerud. Til Ringeriksbanen er det avsatt 6,8 milliarder i første periode av NTP, og med byggestart i 2021/22. Strekningen Skaret - Hønefoss får 3,2 milliarder fra 2018 ved hjelp av bompengefinansiering. Med tidligere bevilgninger til Bjørum - Skaret er vi nå sikret en sammenhengende firefeltsvei mellom Sandvika og Hønefoss.

E16 Skaret - Hønefoss

Forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av E16 fra Skaret til Hønefoss, legges det opp til anleggsstart med bompenger i første seksårsperiode. Strekningen planlegges utbygd til firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Ny vei på strekningen vil gi bedre framkommelighet og trafikksikkerhet og føre til en mer robust vei. Sammen med prosjektene Bjørum – Skaret og Sandvika – Wøyen vil ny vei mellom Skaret og Hønefoss gi sammenhengende firefelts vei mellom Sandvika og Hønefoss.

Deler av Ringeriksbanen og E16 på strekningen Høgkastet – Hønefoss planlegges som et felles prosjekt mellom jernbanemyndighetene og Statens vegvesen, der Bane NOR SF har prosjektansvaret.

Ringeriksbanen

Det er satt av 6.8 milliarder til Ringeriksbanen fra 2018-2023, og fra 2024 -2029,  13.7 milliarder som tilsammen finansierer et kostnadsoverslag på totalt 20,6 milliarder for Ringeriksbanen. Byggestart vil være i 2021/22. Tiltaket skal gi reisetid på om lag 35 minutter mellom Oslo og Hønefoss, og muliggjøre to tog i timen i grunnrute, samt fjerntog. Parallelt med dette jernbaneprosjektet bygges firefelts veg på E16 mellom Skaret og Hønefoss.

Les mer her.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss