Det er påvist koronasmitte i avdelingen som ble satt i ventekarantene i går. Alle ansatte og barn i denne avdelingen er nå satt i karantene.

Øvrige barn og ansatte i barnehagen er i ventekarantene inntil flere testresultater foreligger.

Naturbarnehagen blir stengt i morgen fredag 21.5. Situasjonen er nå uavklart med mange nærkontakter til nærkontaktene. På grunn av faren for ukontrollert utbrudd stenges barnehagen.

-Det er ikke holdepunkter for å hevde at smittevernreglene ikke har blitt fulgt i barnehagen, men bygningsmessig struktur og nødvendig personaldisponering gjør det vanskelig å holde fysisk adskilte kohorter til enhver tid, sier kommuneoverlege Rolf Qvernheim.