www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

NAV

NAV Hole har tjenester innenfor oppfølging av personer som mottar statlige ytelser. I tillegg har vi de kommunale tjenestene økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, bosetting av flyktninger, Husbankens støtteordninger (Startlån, Bostøtte m.m), barnevernstjenesten og psykisk helse/rus. I tillegg behandles saker etter alkoholloven.

Åpningstider telefon: Mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00.  
NAV sosiale tjenester, inkl. barnevern, vakttelefon: Tlf. 907 56 878.

Mottaket er betjent mandag, onsdag og fredag fra kl. 10.00 – 15.00 hvor vi kan bistå med råd og veiledning i spørsmål angående:

 • Oppfølging i forhold til sykmeldte, arbeidssøkere og de som mottar arbeidsavklaringspenger.
 • Veiledning og utfylling av skjemaer i forhold til alle tjenester i NAV.
 • Råd og veiledning av arbeidsgivere om sykefravær og rekruttering m.m.
 • Bistå i forbindelse med søknad om sosialhjelp, økonomisk råd og veiledning, kvalifiseringsprogrammet og midlertidig bolig.
 • Husbankens ordninger slik som Bostøtte og Startlån.

De øvrige dagene er mottaket ubemannet, men åpent for selvbetjening. Sosialtjenesten er tilgjengelig for akutte henvendelser disse dagene.

Har du spørsmål i forhold til følgende ytelser:

 • Arbeidsavklaringspenger
 • Barnetrygd
 • Bidrag
 • Dagpenger
 • Foreldrepenger
 • Grunn- og hjelpestønad
 • Overgangsstønad
 • Pensjon
 • Sykepenger
 • Uføretrygd

Kontakt NAV kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33. Spørsmål om pensjon og uføretrygd, tlf. 55 55 33 34.

Du finner mye informasjon på www.nav.no

Har du spørsmål om de kommunale tjenestene, kontakt:

NAV-leder Maria Bikset 922 22 073
Flyktningkonsulent Heidi Eriksen 413 45 558
Gjeldsrådgiver Trine Holm Andersen 404 67 837

Sosiale tjenester

 

 

Trine Senderud

Jan Erik Berg

Heidi Eriksen

412 74 625

413 02 769

413 45 558

Har du spørsmål om Husbankens ordninger slik som bostøtte, startlån, tilskudd til tilpasning og/ eller etablering kontakt: Lill Englund tlf. 412 81 380.

 

Del dette:

Skjema