Jordmortjenesten tilbyr:

  • Svangerskapskontroller, rådgivning og samtaler angående svangerskap, fødsel, barselperioden og foreldrerollen.

  • Hjemmebesøk etter fødsel, etterkontroll og samtale.

  • Prevensjonsveiledning, både for unge og kvinner som har født barn.

  • Fødselsforberedende  kurs, ammeveiledning  og barselgrupper sammen med andre i kommunehelsetjenesten, som for eksempel helsesøstre, fysioterapeuter og/eller psykolog.

Hun er i utgangspunktet 100 % på helsestasjonen i Hole, men inntil videre bruker hun 20 % av tiden på føden på Ahus universitetssykehus.

Du treffer Sol-Britt på:
Mobil (kontortid): 46 90 33 56, bruk gjerne sms hvis du ikke får svar. Kontortelefon.: 32 16 12 16.