Espen Pedersen har vært ansatt i Hole kommune siden 2000, og har gjennom ulike roller bred og lang erfaring fra oppvekstsektoren og offentlig forvaltning.
Pedersen vil ha det overordnede ansvaret for planlegging og styring av kommunens barnehager og grunnskole.

- Espen er kunnskapsrik og har god samfunnsforståelse. Vi er glade for at han har takket ja til denne stillingen, og han blir viktig for utviklingen av oppvekstsektoren fremover, sier rådmann Torger Ødegaard.

- Jeg har jobbet 20 år i kommunen med ulike oppgaver og roller innen oppvekst, ulike lederroller og de siste to årene med samfunnsanalyse. Dette er erfaringer som jeg tar med meg inn i min nye rolle. Jeg gleder meg til å samarbeide med svært dyktige ledere og medarbeidere i skole og barnehage, og samhandle med andre viktige aktører, slik at vi kan ta godt vare på og videreutvikle det gode oppvekstmiljøet vi har i kommunen, sier Espen Pedersen.

Pedersen startet i stillingen mandag 18. mai.