LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem
Nina Josefine Halsne

Ny kommunalsjef for samfunnsutvikling

Nina Josefine Halsne (40) er ansatt som ny kommunalsjef for samfunnsutvikling. Halsne har lang fartstid fra offentlig sektor, blant annet fra Bymiljøetaten i Oslo. Hun har vært ansatt i Hole kommune siden 2013 både som eiendomsforvalter, og som leder for areal- og byggesaksavdelingen. Hun er utdannet jurist med en master innen rettsvitenskap.

Halsne skal lede kommunens arbeid med utviklingen av lokalsamfunnet, og herunder ha ansvar for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Hun vil ha ansvar for areal og byggesak, tekniske tjenester og kultur og fritid. Kommunalsjefen blir en del av rådmannens ledergruppe, og er også rådmannens representant i plan- og miljøstyret.

Rådmann Torger Ødegaard er meget fornøyd med ansettelsen av Nina Halsne som ny kommunalsjef. "Halsne fremstår som den riktige personen til å videreutvikle kommunen innen området, i tråd med våre verdier og langsiktige mål, hun viser også et sterkt engasjement for planprosesser og utvikling".

Den nye kommunalsjefen er gift, har tre barn og bor i Hole. Hun takker for tilliten og gleder seg til å ta fatt på den nye jobben.
 – Jeg ønsker å bidra til en god utvikling av kommunen og lokalsamfunnet, og legge til rette for de langsiktige perspektivene og mulighetene som kommunen står overfor blant annet med Ringeriksbanen og ny E16.

Halsne tiltrer den nye stillingen den 24. 4. 2017.

Konsulentfirmaet Headvisor har hatt ansvaret for rekrutteringsprosessen.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss