Halsne skal lede kommunens arbeid med utviklingen av lokalsamfunnet, og herunder ha ansvar for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Hun vil ha ansvar for areal og byggesak, tekniske tjenester og kultur og fritid. Kommunalsjefen blir en del av rådmannens ledergruppe, og er også rådmannens representant i plan- og miljøstyret.

Rådmann Torger Ødegaard er meget fornøyd med ansettelsen av Nina Halsne som ny kommunalsjef. "Halsne fremstår som den riktige personen til å videreutvikle kommunen innen området, i tråd med våre verdier og langsiktige mål, hun viser også et sterkt engasjement for planprosesser og utvikling".

Den nye kommunalsjefen er gift, har tre barn og bor i Hole. Hun takker for tilliten og gleder seg til å ta fatt på den nye jobben.
 – Jeg ønsker å bidra til en god utvikling av kommunen og lokalsamfunnet, og legge til rette for de langsiktige perspektivene og mulighetene som kommunen står overfor blant annet med Ringeriksbanen og ny E16.

Halsne tiltrer den nye stillingen den 24. 4. 2017.

Konsulentfirmaet Headvisor har hatt ansvaret for rekrutteringsprosessen.