Qvernheim er bosatt i Hole. I tillegg til å være kommuneoverlege for Hole kommune jobber han som dykkerlege og er medisinsk rådgiver for Redningsselskapet og Norsk Yrkesdykkerskole.

Han tok medisinsk embedseksamen ved Universitetet i Oslo og har lang erfaring som medisinsk rådgiver for en rekke selskaper. Sist kom han fra stillingen som medisinsk direktør for det amerikanske legemiddelselskapet Aegerion Nordics. Han har også vært fastlege på Bekkestua i Bærum.

Rolf Qvernheim er 60 år og bosatte seg i Hole i 2016 sammen med sin kone Wanisha Qvernheim.

Som kommuneoverlege vil han ha overordnet ansvar for det faglige innholdet i kommunehelsetjenesten og rådgivning for administrativ og politisk ledelse i kommunen. Han vil også ha faglig ansvar for smittevern, miljørettet helsevern, sikkerhet og beredskap.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver og nye, krevende utfordringer i forbindelse med tiltredelse som kommuneoverlege i Hole, sier Rolf Qvernheim.

- Jeg er veldig glad for at Rolf Qvernheim har takket ja til stillingen. Jobben som kommuneoverlege er en givende og viktig stilling for Hole hvor folkehelse vil utgjøre en viktig del av arbeidet. Jeg ser frem til samarbeidet med ham, sier kommunedirektør Torger Ødegaard.

Vi ønsker Rolf velkommen til oss og ønsker ham lykke til i arbeidet!