Fra 3. mai bes observasjoner av syke, skadde eller døde dyr meldes til fallviltgruppa for Ringerike og Hole på vakttelefon 950 91 801.

Ved viltpåkjørsler kontaktes politiet på telefon 02800.

Viltforvaltning til felles landbrukskontor
Vilt- og jaktforvaltning i Hole kommune vil fra 3.5. bli ivaretatt av vårt felles landbrukskontor med Ringerike.

Mer informasjon om landbrukskontoret og viltforvaltning finner du her https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/landsbrukskontoret/

Henvendelser rettes til Landbrukskontoret for Ringerike og Hole, tlf.: 32 11 74 00 (sentralbord), eller E-post: landbruk@ringerike.kommune.no