• En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått korona, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer. 
  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. 
  • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.
Selv om vinterens covid-19-bølge nå ser ut til å være over, er den videre smitteutviklingen utover våren og sommeren usikker. Det er foreløpig ikke tegn til en tydelig sesongvariasjon for korona slik som for influensa, og det er sannsynlig at det vil komme en ny bølge i løpet av de nærmeste månedene. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldergruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong.
 
Du kan ta vaksinen både på Boots apotek Hole på Vik Torg eller Hole Herredshus. Du må bestille time.

Bestill time

Ønsker du å bestille time til oppfriskningsdose kan du bestille vaksinetime på Boots apotek Hole.

Bestill her:Helseboka  Eller ring: 32 16 20 10. 

Hole kommune har vaksinering på Herredshuset torsdag 20. april og torsdag 4. mai.

Bestill her: Helseboka  Vi oppfordrer familiemedlemmer/pårørende til å hjelpe sine eldre med å bestille time digitalt.