Inger Kristine Væråmoen er ny politikontakt for Ringeriksregionen. Ordfører Per R. Berger og rådmann Torger Ødegaard hadde 26. juni sitt første møte med den nye politikontakten.

Litt om ordningen
Som en del av nærpolitireformen etableres det politikontakter for alle landets kommuner. Målet er å systematisere og jobbe smartere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. 
Politiet er avhengig av godt samarbeid med kommunen for å lykkes. 
Politikontakten skal sammen med den enkelte kommune jobbe med forebyggende politiarbeid lokalt. Politi-kontakten skal være uniformert og sørge for oppfølging av forpliktende avtaler mellom politi og kommune. Politikontakten skal ha faste møtepunkter i kommunen.
 
Politikontakten er det daglige kontaktleddet med kommunene, og er rådgiver innen kriminalitetsforebyggende arbeid. 
Etablering av funksjonen politikontakt gir politiet en mulighet til å styrke fundamentet for forebygging i kommunen. Politikontakt er en nyopprettet funksjon med mange interessenter. 

Hovedoppgavene til politikontakten er å sørge for oppfølging av politiets nærpolitirolle - et lokalt for-ankret politi. Politikontaktene skal gi råd og følge opp riktig bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak. 
Politikontaktene skal bidra til å få ledelse i lokalt politi og kommuner til å samarbeide og handle helhetlig. 
Politikontaktene skal bidra til at gode samarbeidsavtaler blir etablert og fulgt opp med offentlige myndigheter, næringslivet, interesseorganisasjoner og ulike grupper i kommunen. 

Politikontakten er en person med god lokalkunnskap - som skal jobbe kunnskapsbasert og målrettet. 
Mange kommuner har mange og gode samhandlings-arenaer med politiet allerede, politikontakten skal være drivkraften i dette samarbeidet. 
Politikontakten vil følge opp og videreutvikle arbeidet i politirådene og SLT-samarbeid (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) for å bi-dra til en felles forståelse for hva en ønsker å oppnå. Forpliktende avtaler følges opp, og arbeidet skal evalueres. Politikontakten skal være fast medlem av politirådet.

Les mer om ordningen og se oversikten over politikontakter for Buskerud, Telemark og Vestfold her.