Hole kommune har besluttet følgende:

Vi har mange innbyggere som pendler til nabokommuner, og for å beskytte våre innbyggere anbefaler vi alle å bruke munnbind ved bruk av kollektivtransport både innad i kommunen og til Oslo.  Munnbind skal brukes ved trengsel og når man ikke kan holde 1 meters avstand. Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes. Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind.

Vi anbefaler pendlere å ha hjemmekontor hvis dette er mulig.

Kommunen anbefaler også serveringssteder å registrere gjestenes kontaktinformasjon. Formålet er å lette arbeidet med smittesporing dersom en gjest får påvist korona etter besøket. Opplysningene skal slettes etter 14 dager.

Det er viktig å redusere smitterisikoen ved gjennomføring av større arrangementer innendørs. Vi anbefaler derfor ikke å arrangere eller delta på innendørs arrangementer der det er flere enn 50 deltakere og det ikke er faste/tildelte sitteplasser. Det betyr at man kan være flere enn 50 personer dersom det er seteplassering. Avstandsregelen om én meter gjelder.