Disse smitteverntiltakene videreføres som sterke anbefalinger i Hole fra og med 28. oktober

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter. (Ny anbefaling.)
 • Munnbind på kollektivreiser til og fra Oslo der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes. Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind.
   
 • Hjemmekontor hvis mulig for innbyggere som pendler mellom Hole og Oslo/Bærum.
   
 • Maksimalt 50 personer på innendørs arrangement uten faste/tildelte sitteplasser.   
 • Serveringssteder registrerer gjestenes kontaktinformasjon. Formålet er å lette arbeidet med smittesporing dersom en gjest får påvist korona etter besøket. Opplysningene skal slettes etter 14 dager.
 • Inntil 200 personer kan samles til utendørs arrangement. Det skal være mulig å opprettholde 1 meters avstand mellom deltakerne på arrangementet. Arrangementer med flere deltakere enn dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle av kommunen. Kontakt kommunen på e-post: korona@hole.kommune.no