Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid med privat detaljregulering for Trøgsleåsen

01. april 2022

I medhold av plan- og bygningslovens §§12-3, 12-8 varsler Fjordskue AS v/Tronrud Eiendom AS oppstart av planarbeid med privat detaljregulering for Trøgsleåsen på eiendommen 231/333 med flere i Hole kommune. Detaljregulering av Trøgsleveien inngår også i planarbeidet. 

Felles landbruksplan for Hole og Ringerike legges ut på høring

28. mars 2022

Formannskapet i Hole kommune  vedtok å legge landbruksplanen ut på høring 23. mars. Frist for å gi innspill til planen er 21. mai 2022.

Søk kompensasjonsordning for næringslivet - runde 7

15. mars 2022

Hole kommune skal fordele runde syv i Stortingets tilleggsbevilgning til den kommunale kompensasjonsordningen. Ordningen skal gå til virksomheter som er rammet av inngripende restriksjoner, og som opplever at reservene er brukt opp etter flere runder med nedstenginger. Dette er også en ventilordning som kan brukes til å hjelpe de virksomhetene som av ulike grunner faller utenom lønnsstøtteordningen eller den generelle kompensasjonsordningen.

Varsel om endring av gjeldende reguleringsplan for Hagahaugveien 14

22. februar 2022

Saken gjelder justering av en regulert eiendomsgrense i detaljreguleringsplanen for Hagahaugveien 14 i Hole kommune. Hensikten er å legge til rette for oppføring av en annen eneboligtype enn den som ble nyttet ved regulering av gjeldende plan.

Kommunen skal på nytt dele ut midler til bedrifter som er hardt rammet av restriksjoner. Foto: J. Flokkmann

Kompensasjonsordning for næringslivet i Hole 2022 - runde 6

Søknadsfrist 13. januar

30. desember 2021

Hole kommune skal fordele runde seks i statlige kompensasjonsmidler, vedtatt av Stortinget 21. desember. Ordningen skal gå til virksomheter som på ny er rammet av inngripende restriksjoner, og som opplever at reservene er brukt opp etter flere runder med nedstenginger.

Planprogram for kommunedelplan for Vik 2021 - 2030 legges ut på høring

12. november 2021

Hole kommune skal utarbeide kommunedelplan for kommunesenteret Vik, og arbeidet starter nå. Planen vil gi føringer for hvordan vi skal bygge, verne og forvalte arealene i Vik.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss