Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om oppstart av arbeid med klima- og miljøplan. Høring av forslag til planprogram

09. april 2021

Hole kommune starter arbeidet med ny kommunedelplan for klima og miljø. Planen skal bidra til lavere utslipp av klimagasser og bedre miljøet i kommunen. Det skal settes mål og velges strategier slik at en kan nå målene.

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med OBOS Block Watne

18. mars 2021

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger med OBOS Block Watne om utbyggingsavtale for reguleringsplan Helgelandsmoen – boligområde, arealplan-ID 3038-201703. Utbyggingsavtalen omfatter del av gnr. 225, bnr. 67.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss