Stillingen er opprettet fordi:
Fremtidens utfordringer for offentlig sektor fører med seg et vedvarende behov for omstilling og effektivisering, også for Hole kommune. I tillegg står vi ovenfor uvanlig stor vekst som resultat av jernbane og E16 og nærhet til store arbeidsmarkeder på Østlandet. Dette tvinger oss til å gjennomføre vesentlige investeringer i kommunale bygg og infrastruktur, som krever at vi planlegger langsiktig, gjør kvalifiserte kunnskapsbaserte beslutninger som bringer oss i retning av prioriterte mål. Derav er det et vedvarende behov for gjennomgang/analyse av kommunens tjenesteproduksjon for optimalisering av ressursbruk. Stillingen skal bidra til å styrke organisasjonens arbeid med å utarbeide strategier og langsiktige planer for utvikling av organisasjonen, tjenestene og ledere. 

Vi ønsker Espen lykke til med nye arbeidsoppgaver i Hole kommune.