Det er i dag bekreftet et nytt covid-19 tilfelle i Hole. Det er en ung mann bosatt i Hole kommune. Han er isolert i egen bolig.

Smitteoppsporing er satt i gang og nærkontakter blir kontaktet fortløpende.