En elev ved Tyrifjord videregående skole er smittet. Eleven er en gutt som er bosatt i Hole. Vedkommende har det etter forholdene bra.

Smittesporing er satt igang, nærkontakter vil bli kontaktet og det planlegges for testing av disse.

Kommunen følger opp fortløpende og vurderer nødvendige tiltak.