Søndag kl. 22:15
Pasienten med mistenkt corona-sykdom i Hole kommune er nå utenfor mistanke.

Etter varsling om positivt svar på pasienten idag, ble smittevernssporing og tiltak igangsatt etter gjeldende rutiner. Dette ble gjort i et samarbeid mellom Hole, Ringerike og Jevnaker kommune.
Utover dagen får vi vite at det foreligger usikkerhet rundt prøveresultatet, og personen blir da øyeblikkelig testet igjen på legevakten. Svaret som nå foreligger viser at man IKKE har påvist covid-19 hos pasienten. 

Familien, legevakt,  skole og smitteoppsporere er informert om situasjonen. Restriksjoner med karantene og andre tiltak er dermed avsluttet.

__________________________________________________________________________________________________________________

Det er i dag bekreftet et nytt covid-19 tilfelle i Ringeriksregionen. Det er en 17 åring mann, som er elev på VG2 , Reiseliv ved Ringerike videregående skole og bosatt i Hole kommune. Han har få symptomer og er isolert i egen bolig hos sin nærmeste familie. 
Ringerike, Hole og Jevnaker samarbeider om oppfølging. 

Smitteoppsporing er satt i gang og nærkontakter blir kontaktet fortløpende. 
Rektor ved Ringerike videregående skole vil sammen med relevante lærere i dag ta kontakt med berørte elever på skolen. Det vil i hovedsak dreie seg om klassen. Sammen med Ringerike kommune vil det i løpet av dagen bli vurdert og planlagt omfang av ytterligere tiltak, herunder testing av elever.