Kommunen har en ny innbygger med påvist smitte den 3.11. Dette er en ungdom som har bostedsadresse i Hole men som oppholder seg i en annen kommune. Kommunen vedkommende oppholder seg i har igangsatt smitteoppsporing.