En gutt på 3. trinn på Røyse skole har fått påvist covid-19 sent i kveld. Smitteveien er kjent. Elevene på 3. trinn settes i karantene og familiene i ventekaratene fra i kveld. Smitteoppsporingsarbeidet pågår fortsatt utover kvelden, og flere nærkontakter vil bli kontaktet fortløpende. Det vil bli ventekarantene for flere av trinnene på skolen.

Nærmere informasjon gis direkte fra skolen til berørte familier.

Oppdatert 26.3:

Oppdatert kl. 8:20: Smittesporingsarbeidet har kommet videre og det er tilstrekkelig at 7. trinn settes i ventekarantene.

1.,4., og 5. trinn er også satt i ventekarantene. Elevene i 2. og 6. trinn møter på skolen som normalt. Det blir ikke digital undervisning for trinnene som er berørt fredag da situasjonen oppsto sent i går kveld.

Foreldre får nærmere informasjon fra skolen om når ventekarantenen oppheves. Skolene gir løpende informasjon direkte til foreldrene om situasjonen.