Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Nytt veinavn - Gamle Grøndokkvei

Endring av adresse skjer i medhold av Matrikkellovens § 21, med tilhørende forskrift, og prosess om nytt veinavn varsles i medhold av § 8 i Lov om stadnamn, med tilhørende forskrift.

x IA KLpAMo 8AAAAABJRU 5ErkJggg==

Tidligere saksgang
På møtet i Navneutvalget 03.12.2014 ble det vedtatt å legge ut veinavnet "Grøndokkaveien" til høring. Men saken kom opp igjen under møte i navneutvalget 20.08.2015, hvor samtlige medlemmer ønsket at veinavnet "Gamle Grøndokkaveien" skulle legges ut på høring. Dette veinavnet ble lagt ut på høring 21.03.2018. Etter høringsperioden vedtok Navneutvalget veinavnet «Gamle Grøndokkaveien» 15.06.2018, og saken kom opp i Levekårsutvalget 09.10.2018. Da ville ikke Levekårsutvalget vedta dette veinavnet, med følgende begrunnelse: «Utvalget ber om en ny vurdering av begrepet "vei".»

Navneutvalget har i sitt møte 07.01.2021 vurdert saken, og de er av den oppfatning at denne veien fortsatt kan hete "…vei". Men, grunnet hensyn til skrivemåten for hhv. Øvre, Midtre og Nedre Grøndokkvei vedtok Navneutvalget i sitt møte den 07.01.2021 (sak N-004/21) å sende følgende forslag til adressefastsettende navn for denne veien ut på høring: Gamle Grøndokkvei.

Dersom du har et annet navneforslag som du ønsker fremmet, skal dette være skriftlig og begrunnet.

Eventuelt navneforslag skal være Hole kommune i hende innen 19.02.2021, og sendes til: Hole kommune v/adresseansvarlig, Viksveien 30, 3530 RØYSE, eller på epost til postmottak@hole.kommune.no med saksnummer 21/50 i emnefeltet.

Videre saksgang
Når høringsfristen er ute, legges saken på nytt fram for Navneutvalget. Med bakgrunn i eget forslag, samt eventuelle innkomne forslag, behandles saken.
Navneutvalgets innstilling om veinavn oversendes Statens navnekonsulenttjeneste, for anbefalt skrivemåte. Etter at kommunen har fått tilrådning om skrivemåte sendes saken så over til Plan- og miljøutvalget, som fatter endelig vedtak om veinavn.

Vedtaket kunngjøres deretter på Hole kommunes hjemmeside. Når klagefristen etter kunngjøring har gått ut, og eventuelle klager er behandlet, tildeles adressenummer.

 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss