LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Kunngjøring av vedtak

Nytt veinavn - Gjesvalhaugen

I medhold av § 6 i Lov om Stadnamn, kunngjøres det at Levekårsutvalget har fattet følgende vedtak om Adressenavn:
Gjesvalhaugen

Se kart  hvor nytt veinavn er inntegnet her.

Vedtaket er i tråd med Stedsnavntjenestens anbefaling. Vedtak etter denne loven kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.  Klagen skal grunngis.

Eventuell klage rettes skriftlig til: postmottak@hole.kommune.no eller Hole kommune, Viksveien 30, 3530 RØYSE

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss