Nå er all bruk av ild forbudt – den minste gnist kan få store konsekvenser (griller, bål, sigarettsneiper, glasskår mm).

Alle branner må varsles 110.

Ikke parker slik at du hindrer utrykningskjøretøy.