Økonomi/fakturering

Nå kommer fakturaen fra kommunen digitalt!

Fra desember 2019 kommer fakturaene fra Hole kommune digitalt. Dette innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt som Avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller via digital postkasse (Digipost eller eBoks). Hvis du ikke har noen av disse løsningene vil du få fakturaen i postkassen som før.

Kontaktpersoner

Avdelingen har ansvar for innkjøp, regnskap, inn- og utbetalinger, fakturering og innfordring, lønn, budsjettering, finansforvaltning og rapportering. Avdelingen har også ansvar for planlegging, koordinering og oppfølging av kommunens økonomiplan og budsjettarbeid.

Navn

Funksjon

Telefon

Elin Aasnæss

Økonomisjef

958 99 243

Leila Kittelsen-

Skuland

Innkjøp og rammeavtaler

 

469 26 144

 

 

Regnskap og mottak inngående faktura:

 

Bente Skaane

Regnskapssjef

469 26 140

Flora Aspen

Regnskap kommunen/kirken

469 26 149

 

HR/Lønn:

 

Susanne Pjåka

Fagansvarlig lønn

906 42 710

 

*Fakturering og innfordring kommunale avgifter:

 

Marit Larsen

Eiendomsavgifter/byggesak, innfordring kommunale krav, betalingsutsettelse

469 26 143

Rannveig Amlien

Husleie, refusjoner, annet

911 11 720

 

 

 

 

*Spørsmål om fakturagrunnlag for pleie/rehabilitering/omsorg, barnehage, SFO og kulturskole rettes til den enkelte enhetens leder.

 

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss