Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
error_outline
26. oktober kl. 09:31

Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126

Les mer... clear

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021- 2024

Sikre velferd for innbyggerne – en krevende balansegang

21. oktober 2020

Budsjettforslaget for 2021 skal fortsatt sikre kvalitet i tjenestene og velferd for Holes innbyggere. Samtidig er dette en krevende balansegang fordi kommunens budsjett er meget stramt og handlingsrommet for investeringer er lite. Men til tross for et stramt budsjett videreføres satsningen på skole og læring. Kommunens arbeid med innovasjon og kvalitet i omsorgstjenestene er også en viktig videreføring fra i fjor. - Dette er et budsjett som er tilpasset koronasituasjonen, sier kommunedirektør Torger Ødegaard.

Nå kommer fakturaen fra kommunen digitalt!

17. desember 2019

Fra desember 2019 kommer fakturaene fra Hole kommune digitalt. Dette innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt som Avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller via digital postkasse (Digipost eller eBoks). Hvis du ikke har noen av disse løsningene vil du få fakturaen i postkassen som før.

Kontaktpersoner

21. desember 2016

Avdelingen har ansvar for innkjøp, regnskap, inn- og utbetalinger, fakturering og innfordring, lønn, budsjettering, finansforvaltning og rapportering. Avdelingen har også ansvar for planlegging, koordinering og oppfølging av kommunens økonomiplan og budsjettarbeid.

Navn

Funksjon

Telefon

Elin Aasnæss

Økonomisjef

958 99 243

 

Regnskap og mottak inngående faktura:

 

Bente Skaane

Regnskapssjef

469 26 140

Flora Aspen

Regnskap kommunen/kirken

469 26 149

 

HR/Lønn:

 

Susanne Pjåka

Fagansvarlig lønn

906 42 710

Odd Richard Smerud

Lønn/innkjøp

416 84 562

 

*Fakturering og innfordring kommunale avgifter:

 

Marit Larsen

Eiendomsavgifter/byggesak, innfordring kommunale krav, betalingsutsettelse

469 26 143

Rannveig Amlien

Husleie, refusjoner, annet

469 26 141

 

 

 

 

*Spørsmål om fakturagrunnlag for pleie/rehabilitering/omsorg, barnehage, SFO og kulturskole rettes til den enkelte enhetens leder.

 

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss