Vi minner om bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.
Hjemmel til forbudet fremgår av forskrift om brannforebygging §3.

Alle branner må varsles 110.

Ikke parker slik at du hindrer utrykningskjøretøy.

Du kan følge skogbrannfaren på https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html